It just depends on the day.
It just depends on the day.
Zuzanna, 16
(…) na tym świecie nie istnieje ani szczęście, ani nieszczęście - porównujemy tylko stan obecny z tym, w jakim byliśmy. Tylko ten, kto doznał najokropniejszych niepowodzeń, zdoła odczuć najwyższe szczęście. (…) Aleksander Dumas (via polskie-zdania)
125 notek
Tęskni się do rzeczy głupich. Nawet wtedy gdy jest się mądrym, wtedy chyba najbardziej… Andrzej Stasiuk (via polskie-zdania)

(via nostalgiczna)

359 notek